RUIME NAVOLGING VVD IN BEZWAREN AZC

Na een stevig debat heeft de raad in ruime meerderheid paal en perk gesteld aan de verlenging van het AZC in Oisterwijk na 2020.

© Googlemaps

Zo is er in het oudste asielzoekerscentrum van Brabant voortaan geen plaats meer voor gelukszoekers afkomstig uit veilige landen. De Veiligelanders zijn immers aantoonbaar en te vaak de oorzaak van ernstige overlast die inwoners van Oisterwijk ondervinden. Met name in dit amadement vond de VVD navolging van de andere partijen. Ook moet er een lik-op-stuk-beleid komen voor  overlastgevende asielzoekers om hen over te plaatsen naar locaties elders. Verder moet het voor Oisterwijk – zoals nu ook voor het COA geldt - mogelijk zijn om het contract eenzijdig op te zeggen en moet het COA geen ‘inspanningen’ leveren maar meetbare resultaten. Zo niet dan vervalt het bestaansrecht voor een AZC aan de Scheibaan. Daarmee is de voorwaarde om een duur van 10 jaar terug te brengen naar 5 jaar, minder relevant geworden.

Ruime meerderheid

Zowel VVD (4), AB (4), PGB (5) als ook Fractie De Laat (1) konden zich hierin vinden en dat maakte CDA (2) en PrO (4) tot de minderheid. De wensen en bedenkingen worden meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders, die er op hun beurt mee naar de onderhandelingstafel gaan. Inzet van alle partijen is een veilig asielzoekerscentrum waar gastvrij onderdak geboden wordt aan mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. VVD-woordvoerder Con van Beckhoven en fractievoorzitter Anne Cristien Spekle kunnen tevreden terugkijken op hun maandenlange voorbereiding en diepgaande discussies met inwoners en betrokkenen hierover.