INWONERS DRAAIEN OP VOOR MILJOENENTEKORT

De miljoenen vlogen ons afgelopen week om de oren. Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting, zocht het college dekking voor een structureel jaarlijks tekort van 2,7 miljoen. Alsof het allemaal nog niet genoeg was, kwam de wethouder ook nog met een ‘rekenfoutje’ van € 320.000 op de proppen.

© Gemeente Oisterwijk

Maar in plaats van gewoon zuiniger aan te doen - of de torenhoge ambities bij te stellen - kiest de portefeuillehouder ervoor om de OZB 20% te verhogen in 2 jaar tijd. Terwijl zijn eigen partij PGB vorig jaar nog plechtig aan haar kiezers beloofde hier niet aan te tornen. ‘Met pijn in het hart’, verklaarde PGB hierover.  ‘Krokodillentranen’ noemt de VVD deze draai van 180-graden.  Ook het CDA en raadslid Vulders (PrO) hebben weinig vertrouwen in hun eigen coalitie en stemden eveneens tegen de begroting.


Hoop geen strategie

Het college gaf meerdere malen aan te ‘hopen’ op financiële steun vanuit Den Haag. ‘Maar hoop is geen strategie’, reageerde VVD-fractievoorzitter Anne Cristien Spekle resoluut. ‘In uiterst onzekere tijden met de Brexit en een urgente stikstof- en pfafcrisis moeten we realistisch zijn en vooral niet bang zijn om keuzes te maken. De financiële basis voor onze gemeente moet in elk geval op orde zijn, om alles wat op ons af komt het hoofd te kunnen bieden.’ Niet alleen het tekort op de begroting speelt daarin een rol, ook de daling van de algemene reserves van 11,5 miljoen naar 2 miljoen en oplopende schuld van 52 miljoen in 2019 naar 64 miljoen in 2020. Het weerstandsratio zakt in amper een jaar van 3,6 door de rode lijn heen naar 0,64 en dat alles baart de VVD grote zorgen.

 

Onnodige paniek

Het kabinet onderkent inmiddels diverse knelpunten in de afgeronde decentralisatie. Als de Jeugdzorg mogelijk weer van gemeente naar het Rijk gaat, is er van oplopende tekorten volgende jaren niet langer sprake. En als de 14 miljoen aan reserves in 2018 dus waren aangewend voor waar ze voor bedoeld zijn - namelijk tekorten en tegenvallers opvangen en ombuigingsmaatregelen treffen – dan was alle paniek van de afgelopen tijd niet nodig geweest. Bijna de helft ging echter op aan de voetbalfusie, voor de VVD nog altijd een onbegrijpelijke en onverantwoorde investering in de huidige tijd. Helemaal nu  noodzakelijke nieuwbouw voor de PI-school, nota bene een wettelijke taak van de gemeente, gewoon geschrapt is uit de begroting.