VVD OP BEZOEK BIJ VARKENSHOUDER VERMEER

Gert van Elderen, Vincent van den Dungen en Franca van der Horst bezochten onlangs de varkenshouderij van de familie Vermeer in Moergestel. Die had onze volksvertegenwoordigers van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in hun bedrijf aan de Klein Locht.

© VVD Oisterwijk

De werkelijke reden voor deze uitnodiging was natuurlijk van zeer serieuze aard. De intensieve veehouderij ligt immers al tijdenlang onder een vergrootglas. En met de recente stikstofcrisis en acties van dierenactivisten daar bovenop, maken de varkenshouder en zijn gezin zich grote zorgen om de toekomst. Met reden, een aantal raadsleden bleek niet eens bereid te zijn om met hen in gesprek te gaan.

WELWILLENDE ONDERNEMERS

De VVD vindt het volkomen terecht dat er veel aandacht is voor gezondheids- en milieuaspecten. We leven immers in tijden van te hoge stikstofuitstoot en van een toenemende maatschappelijke zorg voor natuur, milieu en dierenwelzijn. Anderzijds stijgt de vraag naar (goedkoop) vlees ook alsmaar. In 2018 aten Nederlanders gemiddeld 77,2 kilo vlees per persoon, weer 600 gram meer dan in 2017. Blijkbaar is bij veel mensen het belang van duurzame vleesconsumptie nog altijd niet doorgedrongen. Met deze maatschappelijke tegenstrijdigheden moeten mensen als Vermeer dagelijks dealen en dat gaat hen niet in de koude kleren zitten. Dat bleek ook uit zijn bevlogen verhaal tijdens de rondleiding. De VVD vindt daarom dat deze welwillende boeren - die keurig alle regels naleven en bereid zijn tot innovatie - voldoende ruimte moeten krijgen.

PrO KEERT RUG TOE

PrO bedankte bij monde van Myrte Hesselberth voor de uitnodiging van de Moergestelse varkenshouder. Niet met een belletje of persoonlijk mailtje aan de familie, maar met een heuse Open Brief in Nieuwsklok. De volksvertegenwoordigster vreest vooral voor haar gezondheid en waarschuwt iedereen voor ‘zoönose’, Q-koorts en aviaire influenza… Met de rug gekeerd naar inwoners met een andere opvatting en blijkbaar niet bereid tot een persoonlijk gesprek. Hun verkiezingsprogramma luidde vorig jaar: Samen Gezond Groen. Van ‘samen’ is echter weinig sprake meer na het vertrek van twee oud-lijsttrekkers, de eigen wethouder, een beoogde wethouder-kandidaat en twee gekozen raadsleden.

Ook de partij die als campagneleus had PGB Luistert, schitterde door afwezigheid. De VVD-fractie in Oisterwijk zal als gekozen volksvertegenwoordigers daarom nooit de rug naar inwoners toekeren en altijd met elkaar in gesprek gaan en blijven.