ONDERNEMERS NIJVERHEIDSWEG DUPE VAN DRALEND COLLEGE

Wanneer wordt er eindelijk gestart met de bouw van 27 goedkope huurappartementen op het KVL-terrein? Op die vraag wil de VVD antwoord namens gedupeerde ondernemers aan de Nijverheidsweg.

© VVD Oisterwijk

Hun bedrijven grenzen direct aan de beoogde woonlocatie en zij willen na jaren van onzekerheid weten waar ze aan toe zijn. De VVD vraagt het college daarom om werk te maken van de reeds lang verwachte gebiedsvisie. En daarbij prioriteit te geven aan het appartementencomplex.

 

PRIORITEIT APPARTEMENTENBLOK

De gemeenteraad had sinds 2018 maar liefst 3 stemmingen nodig voordat ze wethouder Smit groen licht gaf. Het drielaags appartementblok is pal tegen het bedrijventerrein Nijverheidsweg gepland (foto). Of bewoners op die locatie enig woongenot zullen ervaren, blijft nog altijd de vraag. De verkeerssituatie ter plaatse – met druk vrachtverkeer - is immers verre van veilig. Coalitiepartijen PGB, AB, CDA en PrO vonden dat echter geen bezwaar en stemden voor. De VVD stemde vanwege die verkeersonveilige situatie als enige tegen. Wethouder Smit beloofde in april nog te komen met een nieuwe gebiedsvisie, waarin hij alle bezwaren wegneemt. Nu die er echter nog altijd niet ligt, diende de VVD samen met PGB en Fractie de Laat een motie in. Het college wordt daarin gemaand om vaart te maken en het appartementencomplex met voorrang te behandelen. Zo weten de toekomstige bewoners, verhuurder Leystromen èn de gedupeerde ondernemers eindelijk waar zij aan toe zijn.