LEEFBAARHEID MOERGESTEL BAART VVD ZORGEN

De leefbaarheid en vitaliteit van Moergestel staan al jarenlang onder druk. Door leegstand en verval van gebouwen en winkelpanden vertoont de dorpskern steeds meer zwakke plekken. Met name jongeren verlaten hun geboortedorp omdat er voor hen geen geschikte woonruimte is. Woningbouw is cruciaal voor de toekomst van Moergestel en bovendien iets waar de gemeente zelf de hand in heeft. Moergestel beschikt over meerdere goede en omvangrijke locaties waar woningbouw kan worden gerealiseerd. Het college zal daarvoor wel initiatief moeten tonen en niet steeds besluiten voor zich uit schuiven. De VVD brengt daarom dit thema onder de aandacht tijdens de Raadsontmoeting op 30 januari.

© Foto: Wikiwand (c)

Vertraging door dialoog

Het bouwen van nieuwe woningen is voor Moergestel van levensbelang om de kern levendig en vitaal te houden. Met steeds minder inwoners hebben winkeliers geen bestaansrecht meer en verdwijnen allerlei voorzieningen. Wat de VVD nu vooral ziet is dat de gemeente steeds uitgebreid met de omgeving in dialoog gaat en daarmee zelf de weerstand tegen nieuwe woningbouwplannen organiseert. Projecten lopen daardoor eindeloze vertraging op of gaan soms helemaal niet door. De Baerdijk is daar het meest recente voorbeeld van. Het college zou veel krachtiger haar visie op woningbouw in onze gemeente moeten tonen, ook al stuit dat soms op bezwaren. Inwoners kunnen immers altijd beroep aantekenen als een plan echt niet deugt of in strijd is met geldende bepalingen.

 

Prioriteit geven

De VVD vraagt of andere partijen ook voor woningbouw zijn om de vitaliteit en levendigheid van de kern van Moergestel te bevorderen. Of er momenteel voldoende focus ligt op de ontwikkeling van woningbouwprojecten in de kern van Moergestel. Samen kunnen de partijen dan het college opdracht geven om prioriteit te geven aan het realiseren of faciliteren van nieuwe woningen waar behoefte aan is in Moergestel.