OISTERWIJKSE RAAD KOOPT KAT IN DE ZAK

De nieuwe bestuursovereenkomst voor het AZC die Oisterwijk wil sluiten, is niet meer dan een kat in de zak. Tot die harde conclusie komt de VVD Oisterwijk na het grondig bestuderen ervan. De liberalen stemmen dan ook niet in met dit voorstel.

© Googlemaps (c)

Eerder was de gemeenteraad in overgrote meerderheid nog volstrekt helder in haar wensen en bedenkingen. Grootste bezwaar betrof de opvang van zowel minderjarige als volwassen Veiligelanders. Het college heeft kennelijk alle bezwaren terzijde geschoven in haar onderhandelingen met het COA en komt nu met lege handen terug bij de raad. 

 

Lik-op-stuk

Veiligelanders zijn al lange tijd aantoonbaar en vaak oorzaak van ernstige overlast. In het AZC Oisterwijk kunnen zij desondanks ook de komende jaren gewoon worden opgevangen. Ook over het geëiste lik-op-stukbeleid is niets terug te lezen in de overeenkomst en het COA hoeft nog steeds alleen maar ‘inspanningen’ te leveren in plaats van meetbare resultaten. Des te opmerkelijk aangezien het COA eind vorig jaar zelf bevestigde geen juridische beletsels waren om 'veiligelanders’ uit te sluiten van opvang in het asielzoekerscentrum van Oisterwijk. Dat gold voor zowel volwassen als jeugdige asielzoekers.

 

Geen garantie

Er wordt in de overeenkomst weliswaar gesproken over een pilot waarin kansrijke vergunninghouders voorrang krijgen in Oisterwijk. Dat heeft gevolgen voor de samenstelling van de bewonersgroep, maar biedt verder geen enkele garantie dat er geen veiligelanders meer worden opgevangen. De duur van de overeenkomst is bovendien ingekort tot juli 2022 waarna deze opnieuw kan worden verlengd. Of daarin dan weer de eerder gemaakte afspraken worden opgenomen, is wederom volstrekt onduidelijk. Inzet van alle partijen was en is een veilig asielzoekerscentrum waar gastvrij onderdak geboden wordt aan mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. De VVD zal daarom samen met andere partijen opnieuw haar eisen kracht bijzetten.