MOERGESTEL WACHT OP EERSTE ONGELUK ROOTVEN

Een jaar geleden kreeg het college opdracht van de gemeenteraad om met een nieuw plan van aanpak te komen voor de onhoudbare verkeerssituatie in het centrum van Moergestel. Nu dat ‘nieuwe’ plan nauwelijks verschilt van het oude, is het volgens de VVD Oisterwijk slechts wachten totdat het een keer goed misgaat op ‘t Rootven.

© Googlemaps

Geld voor serieuze investeringen is er de komende jaren niet en met meer realistische oplossingen komt het college ook niet. De PGB-wethouder ‘luistert’ wel maar schuift de aanpak alleen maar verder voor zich uit. Moergestel wordt zo dupe van een lege gemeentekas.

 

KORT DOOR DE BOCHT

Fractievoorzitter Anne Spekle: “Er is in het nieuwe plan nagenoeg niets aangepast en er worden op korte termijn ook geen aanpassingen verricht. Geld om de verkeersveiligheid te verbeteren in de kern van Moergestel is er niet, mede als gevolg van de miljoenen kostende voetbalfusie. De bedragen die nodig zijn voor de verschillende scenario’s, zijn bovendien in amper een jaar tijd verveelvoudigd! We hebben gewoon een jaar lang voor niets gewacht.” Het college ziet het zware landbouwverkeer als een beperkt probleem dat enkel speelt in het oogstseizoen en rekent voor de toekomst op een afname van agrarische activiteiten. Voor de VVD is deze bewering volstrekt onvoldoende onderbouwd. Waarom niet zoeken naar eenvoudige en betaalbare oplossingen zoals die in Oisterwijk al veel langer bestaan? Behoorlijk kort door de - levensgevaarlijke - bocht in Moergestel dus.


AANPAKKEN, NIET DOORSCHUIVEN

De VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het grote waarde hecht aan de levendigheid en bedrijvigheid in de kernen. De liberalen zijn dus geen voorstander van het volledig mijden van woon-werkverkeer; dat zijn immers ook de klanten en leveranciers van de Moergestelse bedrijven. Maar behalve goede bereikbaarheid is verkeersveiligheid nog veel belangrijker. Doorgaand vracht- en landbouwverkeer door het Moergestelse centrum draagt daar niet bepaald aan bij. De aanpak van deze verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast moet wat de VVD betreft nu worden aangepakt en niet doorgeschoven tot na de verkiezingen in november!