AZC-DEUR BLIJFT OP KIER VOOR OVERLASTGEVERS

De AZC-deur blijft ook de komende jaren gewoon op een kier staan voor niet-kansrijke asielzoekers. Deze groep gaf de afgelopen jaren juist veel overlast in Oisterwijk. Het college van burgemeester en wethouders bleek afgelopen week echter niet bereid om hierover harde afspraken met het COA te maken, zoals in tal van andere gemeentes wel gebeurt. VVD en AB stemden daarom tegen het collegevoorstel, de fracties van PGB, PrO en CDA zijn blijkbaar wel gerust op de huidige gang van zaken in het AZC.

© Googlemaps

Algerijnse transgender

Maandenlang werd een intensieve en soms emotionele discussie over het voorbestaan van het AZC in Oisterwijk gevoerd. Inzet van alle partijen was steeds een veilig asielzoekerscentrum waar gastvrij onderdak geboden wordt aan mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.  "Maar wat gaan we zeggen tegen een transgender uit Algerije die in Oisterwijk asiel zoekt?”, vroeg portefeuillehouder Janssen zich over openlijk af over onze gewenste maatregel. De VVD blijft van mening dat niet de gemeente bepaalt wie in Oisterwijk welkom is of niet, maar de minister van Justitie. Hij baseert zich daarbij altijd op het advies van de immigratie- en naturalisatiedienst. Als deze dus beoordeelt dat een transgender uit Algerije een kansrijke procedure heeft, dan is deze van harte welkom.

 

Juridisch afdwingbaar

De VVD heeft zich steeds ingezet voor een overeenkomst die recht doet aan de wensen en bedenkingen van de raad en de goede bedoelingen van de pilot ‘Wenshuis’ vertaalt in juridisch afdwingbare verplichtingen. Voor het COA was dat ook geen enkel probleem, gemeentes als Rotterdam en Utrecht lieten soortgelijke bepalingen al opnemen in hun overeenkomst met het COA en kwamen daarmee tegemoet aan de zorgen over veiligheid van hun inwoners.  Betekent dat iemand uit het AZC wordt gezet als hij rijdt op een fiets zonder licht? Nee natuurlijk niet, maar wel als hij die fiets gestolen heeft