ADEMPAUZE VOOR OISTERWIJKSE BEDRIJVEN EN ZELFSTANDIGEN

De horeca in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom gaat een lastige tijd tegemoet, nu zij 3 weken haar terrassen en restaurants gesloten moet houden. Maar de aangekondigde Corona-maatregelen treffen ook tal van andere ondernemers, ZZP-ers, culturele instellingen en organisaties van evenementen.

Waar het kabinet en de belastingdienst reeds een pakket van tegemoetkomingen hebben aangekondigd, wil de VVD Oisterwijk dit nu ook op lokaal niveau realiseren.

 

KOOP LOKAAL

Het gaat dan om uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen zoals OZB, Precario (terrasbelasting) en Toerismebelasting. Ook vraagt de VVD om de Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) ruimhartig toe te passen als ondernemers hier een beroep op doen. Tot slot doen de liberalen een dringend beroep op de gemeente om haar diensten en goederen de komende tijd zoveel mogelijk bij lokale ondernemingen af te nemen en daarmee het goede voorbeeld te geven aan haar inwoners. Alles is erop gericht om zelfstandigen te ondersteunen, die de komende tijd geen inkomsten hebben als gevolg van deze overmachtssituatie.

 

ARTIKEL 34

De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend om lokale ondernemers en ZZP-ers tegemoet te komen. Verder ondersteunt de VVD alle initiatieven die inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties ontplooien om samen door deze crisis heen te komen. En onderschrijven zij van harte de woorden van minister Bruins van volksgezondheid: Laten we een beetje letten op elkaar!