WAT GOED IS KOMT SNEL

Afgelopen week behandelde de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord "Perspectief over grenzen heen". Samen met PGB en D66 is de VVD Oisterwijk mede-opsteller hiervan en vormt daarmee samen de nieuwe coalitie voor de komende 5 jaar.

© VVD Oisterwijk

De reacties van de 3 oppositiepartijen varieerden van "Visieloos stuk papier" (AB), "Open akkoord maar met voldoende mogelijkheden voor de oppositie” (PrO) tot: "We voelen ons gepasseerd" (CDA). Ook klonk er beklag over het gebrek aan inwonersparticipatie en over het vlotte tijdsbestek waarbinnen het akkoord tot stand kwam. Want: ‘Haastige spoed is toch immers zelden goed?’.

ULTIEME PARTICIPATIE
De ultieme inwonersparticipatie begon wat ons betreft echter al op 18 november. Alle ruim 26.000 stemgerechtigde inwoners van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk mochten die dag hun stem uitbrengen. De uitslag daarvan gaf een duidelijke richting aan de Oisterwijkse politiek. Democratisch gekozen volksvertegenwoordigers krijgen het mandaat om namens hun kiezers en achterban aan de slag te gaan. En zo geschiede. Alle partijen hebben vervolgens ruim de gelegenheid gekregen om hun inbreng te geven tijdens de onderhandelingen. Daarna lag er op 4 januari een stevig voorstel op tafel om mee aan de slag te gaan. Om te gaan werken aan onze 4 prachtige kernen. 


DURF EN DAADKRACHT
Openheid, duidelijkheid, durf en daadkracht waren de belangrijkste drijfveren voor de drie coalitiepartners. In een ontspannen sfeer legden zij zo de basis en werden stappen voorwaarts gezet. Het akkoord biedt dan ook ruim voldoende ruimte voor iedereen die daar behoefte aan heeft, maar de randvoorwaarden zijn strak en ondubbelzinnig. Dat zijn immers vaste waarden die we als VVD hoog in het vaandel hebben staan. En ja, het proces is vlot verlopen maar met de herindeling van Haaren was enige haast ook geboden. Wat de VVD betreft blijven we ook in datzelfde tempo werken aan belangrijke dossiers voor onze inwoners. Want wat goed is komt snel!