WAT STEENGOED IS, KOMT SNEL

In januari 2018 werd de gemeente Oisterwijk eigenaar van de Bienekebolders in Moergestel. Doel was om de voormalige basisschool op zo kort mogelijke termijn te herontwikkelen voor woningbouw.

© Google Maps

Eind vorig jaar sprak de dorpsraad Moergestel nog de vrees uit dat het traject lang zou gaan duren, als er na de verkiezingen eerst weer onderhandeld moest worden voor een nieuw college. Haast maken was dus geboden. Ook waarschuwde zij: “Het is van groot belang voor de leefbaarheid van Moergestel om jongeren niet weg te jagen uit het dorp.  De gemeente kan eisen dat er op de locatie Bienekebolders sociale huurwoningen komen. Als dorpsraad zijn wij er geen voorstander van dat er ter plaatse koopwoningen komen te staan.”

 

Stappen voorwaarts

Sindsdien zijn er flinke stappen voorwaarts gezet. Kort na het aantreden van het college is de herontwikkeling gegund aan Moeskops uit Bergeijk. Een aannemer die - met behoud van het unieke karakter - deze locatie een mooie nieuwe toekomst gaat geven met woningen voor starters en senioren en daarnaast nog eventueel twee bouwkavels op het voormalige speelterrein', aldus de gemeente Oisterwijk. Een mooi en snel resultaat van dit nieuwe college, en onze wethouder Anne Cristien Spekle in het bijzonder.

 

Bouwen naar behoefte
Dit resultaat past bij onze ingezette lijn “Bouwen naar behoefte”, waarbij de VVD inzet om hobbels te vermijden die het proces onnodig vertragen. In plaats van vertraging is er nu actie en wordt er volop gebouwd in en aan Moergestel. Natuurlijk moeten we dit tempo zien vast te houden bij de realisatie van het project en de wensen van inwoners en betrokkenen niet uit het oog verliezen. Doorpakken en doortastend handelen, wat wel soms vraagt om maximale flexibiliteit van de betrokkenen en de omgeving. Als de bestemmingsplanprocedure dan geen problemen oplevert, kan in de eerste helft van 2022 gestart worden met de bouw.

 

De voortvarende aanpak door het college van de Bienekebolders ziet de VVD als opmaat naar meer projecten. Wat goed is komt immers snel. Als we De Leye, De Kartonnagefabriek en Oostelvoirtjes II op dezelfde manier kunnen aanpakken, dan  bewijzen we onze inwoners een grote dienst. En keren we het tij van trage woningbouw uit het verleden.