WELKOMSHUIS: PILOT OF PROEFBALLON?

Precies een jaar geleden bezocht demissionair VVD-staatsecretaris Ankie Broekers-Knol ons asielzoekerscentrum aan de Scheibaan. Oisterwijk vangt daar al ruim 30 jaar asielzoekers op maar de laatste jaren was het vaker onrustig.

© Googlemaps

Reden voor de bewindsvrouw om daarover met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Met aangekondigde maatregelen als extra beveiliging en open communicatie vanuit het COA, besloot de raad de bestuursovereenkomst met het AZC niet met 10 maar met 2 jaar te verlengen. Inmiddels lijkt de rust op het AZC echter niet teruggekeerd en staan de voorwaarden die we aan de verlenging hebben gesteld dus opnieuw onder druk.

 

VEILIGELANDERS

Alle problemen spitsten zich de afgelopen jaren toe op de aanwezigheid van ‘Veiligelanders’. Deze jonge asielzoekers maken meestal geen enkele kans op een verblijfsvergunning, omdat ze afkomstig zijn uit veilige landen. Samen met AB heeft de VVD gepleit om deze specifieke groep niet langer op te vangen Oisterwijk. De oplossing waarmee het ministerie echter kwam, was een pilot op te zetten waarbij het asielzoekerscentrum in Oisterwijk een ‘Welkomhuis’ wordt. Vreemdelingen die uitzicht hebben op een vluchtelingenstatus, krijgen hier hun voor-inburgering. Doel is dat zo kansrijke nieuwkomers de overhand krijgen in Oisterwijk, waardoor er minder onrust ontstaat.

 

KETENMARINIER?

De proef met het Welkomshuis is net 2 maanden van start. En naleving van de Corona-maatregelen zorgt ook binnen het AZC voor extra spanningen. De veelbesproken ‘ketenmarinier’ -  speciaal aangesteld tegen overlastgevende asielzoekers– blijft echter volstrekt onzichtbaar in zijn aanpak. Evenals de toezegging van het COA om meer open en transparant te communiceren. Samen met onze coalitiepartners PGB en D66 neemt de VVD haar volle verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Het coalitieakkoord is daarover klip en klaar: “De veiligheid van onze inwoners - en die van bewoners van het AZC - staat voorop. Bij aantoonbare ernstige en aanhoudende overlast weegt het voorkomen daarvan zwaarder echter dan het openhouden van het AZC en zullen we ons standpunt heroverwegen.” Dat gebeurt sowieso eind 2022 wanneer de huidige bestuursovereenkomst afloopt, maar zo nodig eerder.