SAMEN STERKER VERDER AAN DE BAERDIJK

Al sinds de eeuwwisseling staat de hoek Baerdijk / Rode Brugstraat bekend als meest rotte kies van Oisterwijk. De zwaar verloederde kartonnagefabriek vormt een ware schandvlek op dit historische stukje grond.

© Googlemaps

Ruim 20 jaar hebben meerdere projectontwikkelaars er hun tanden op stukgebeten. Met ambitieuze plannen voor zorgwoningen, een luxueus appartementencomplex tot nu dan een variatie van dorps- en loftwoningen en huurappartementen. Keer op keer kwamen zij er niet uit met omwonenden en stuitten steeds op verzet vanuit de buurt. De VVD is daarom blij dat een betrokken Oisterwijkse ondernemer toch weer z’n nek uit durft te steken. Want hopelijk transformeert daardoor de ‘Lelijkste’ tot misschien wel de allermooiste plek van ons dorp.

 

SCHRIKBEELD

De Kartonnagefabriek is daarmee voor de VVD wel het schrikbeeld van waar volledig doorgeschoten inspraakprocedures toe kunnen leiden. Overal waar gebouwd wordt treedt immers verandering op voor inwoners. Het leidt tot aantasting van woongenot, privacy, van uitzicht of dorpsgezicht en van parkeermogelijkheden in de straat. Soms zelfs wordt de aanwezige natuur aangetast en dat alles pleit voor een zeer zorgvuldige benadering. Waar inwoners natuurlijk zeggenschap mogen hebben over hun woonomgeving. Maar het grote tekort aan woningen kan alleen worden opgelost door nieuwe woningen te bouwen. Wat wel of niet past in het karakter van onze kernen Haaren, Heukelom, Moergestel of Oisterwijk - moeten we samen bepalen. In jarenlange inspraakprocedures kan echter niemand wonen, evenmin als in ‘gepraat’. Dus om te BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN moeten knopen worden doorgehakt, ook als niet iedereen zich daarin kan vinden.

 

GEBAERD

Wij begrijpen dat zowel de eigenaar als de ontwikkelaar uit de voeten kunnen met de stedenbouwkundige uitgangspunten en zien dus met belangstelling het definitieve plan tegemoet. Het college roepen we op om deze plannen zo snel mogelijk in procedure te brengen. Niet nog jaren kijken wat er mogelijk weer tegen dit plan zou kunnen worden ingebracht. Maar besluiten nemen zodat hopelijk al volgend jaar zo’n 40 nieuwe woningen voor onze inwoners ge-Baerd worden.