VAN WOON- NAAR WINKELWAGENS

De nieuwbouw van Pets Place en LIDL op het bedrijventerrein Kerkhoven vordert gestaag. Het voormalige woonwagenkampje nabij het spoor - dat jarenlang op die locatie zat - en de oude Boerenbond, hebben na herbestemming plaats gemaakt voor een paar eigentijdse winkelpanden.

© Googlemaps

Bezoekers kunnen er terecht voor alles voor hun huisdier en hun dagelijkse boodschappen. De planologen en opdrachtgevers hebben terdege rekening gehouden met de bijzondere locatie, tegen het KVL-terrein aan. Het beeldkwaliteitsplan gaat uit van een geleidelijke verkleuring van industrie op Kerkhoven, naar nieuwe bedrijvigheid in de Schijfstraat (Droomboulevard en Mutsaerts Natuursteen) naar wonen op het historische KVL-terrein. Het dubbele winkelpand van Pets Place (Boerenbond) en LIDL vormt zo een accent tussen het bedrijventerrein Kerkhoven en het nieuwe ontwikkelde KVL-terrein.

 

SMAKEN VERSCHILLEN

Beide publiekstrekkers hebben duidelijk flink wat bouwvolume en ook parkeergelegenheid nodig. Dat verklaart hun keuze voor nieuwbouw op een bedrijventerrein. De panden zijn daarentegen 1-laags en hebben sobere maar transparante en uitnodigende – deels bakstenen - gevels aan de zichtzijden. Hoe het eindresultaat wordt, kunnen we pas beoordelen als alles aangekleed en aangeplant is. Smaken verschillen bovendien en zoveel mensen, zoveel wensen. Maar als politieke partij gaan we liever niet op de stoel van planologen en architecten zitten en vertrouwen we verder op onze gemeenteambtenaren die alle plannen vooraf kritisch bestudeerd hebben.

 

PAREL IN ‘T GROEN

Een aandachtspunt voor de toekomst is wel om het college te vragen voortaan bij majeure (lees: grote en beeldbepalende) projecten de ruimtelijke kaders voor te leggen aan de raad. Dus niet alleen wat gaan we bouwen en met welke bestemming, maar ook een meer gedetailleerd beeldkwaliteitsplan. In dit geval was dat beeldkwaliteitsplan overigens bekend. De Ambachtstraat toont als toegangweg twee gezichten, komend vanuit het centrum en vanuit het bedrijventerrein. In de afwerking zouden laanbomen en extra groene beplanting deze toegangsweg zeker aantrekkelijker kunnen maken. Zo dat het er prettig wandelen is richting het Oisterwijkse centrum of naar het KVL-terrein. We vertrouwen er echter op, dat onze gemeente en de betrokken ondernemers daaraan hebben gedacht als Parel in ’t Groen.