VERDER BOUWEN OP ELKAAR

Geen discussie in onze gemeente brengt de gemoederen zo in beweging als Bouwen. Goedkoop bouwen, villa’s bouwen, gespreid of toch doelgroepgericht bouwen? En waar wel en waar niet bouwen?

© Beyond Now

Bij onze start als nieuwe coalitie - nu 3 maanden geleden – hebben VVD, PGB en D66 ingezet op een plusambitie in het aantal te bouwen huizen. En zetten we onverminderd in op 35% sociale woningbouw over het totaal. Dus niet per project en met name dat laatste lijken andere partijen steeds maar niet te begrijpen, zo bleek ook weer afgelopen raadsvergadering.

 

DOORSTROMING

Een gemeente heeft om te kunnen bouwen grond nodig. Daar waar de gemeente over eigen bouwgrond beschikt – zoals De Leije  - loopt zij vaak aan tegen een pakket aan stedenbouwkundige en omgevingseisen die de bouwkosten flink opstuwen. Op eigen grond moet de gemeente dus proberen zo gunstig mogelijk uit de kosten te komen. Op die locaties het quotum van 35% sociale woningbouw nastreven, resulteert meestal in een financieel debacle. Grotere locaties daarentegen, bieden veel betere mogelijkheden voor betaalbare woonruimte voor onze starters en jongeren. En om deze groep nog beter op weg te helpen, heeft de voltallige raad ingestemd met het verstrekken van startersleningen. Hopelijk bevordert dat de doorstroming van senioren en jonge gezinnen zodat de woningmarkt in beweging komt.

 

LEEFGOED

Erg enthousiast wordt de VVD van de plannen voor Haarendael, waar projectontwikkelaar Lithos aan zo’n 250 woningen denkt in een mix van huur- en koophuizen en studio’s voor jong & oud, voor rijk & arm. Met horeca, onderwijs, zorg en uiteraard aandacht voor het erfgoed dat wordt geborgd in de plannen voor het ‘Leefgoed’. Zo bouwen we in Haaren een nieuw monument voor de komende 150 jaar. ‘Eerst denken, dan doen’, memoreerde onze raadscollega Carlo van Esch en die uitspraak is ons op het lijf geschreven. Hopelijk leidt dat echter niet weer tot jarenlange inspraakprocedures, waardoor Haarendael de komende 20 jaar verder verloedert. Laten we verder bouwen op elkaar en elkaars ruimte optimaal benutten. De nieuwe woonzorgvisie waarmee wethouder Logister later dit jaar komt, zien we met vertrouwen tegemoet.