HOE ONAANTASTBAAR IS HET AZC?

Periodiek evalueren gemeenteraad en COA de gang van zaken in ons AZC Oisterwijk. Al 30 jaar vangt onze gemeente daar mensen op, gevlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking.

© Inpetto

Decennialang was er nauwelijks sprake van enige onrust, juist de laatste jaren doen zich meer incidenten en geweldsdelicten voor. De lockdown- en Coronamaatregelen zijn daar deels debet aan, maar ook de aanwezigheid van groepen minderjarige en alleenstaande vreemdelingen. Voor de VVD is de veiligheid van onze inwoners en van de AZC-bewoners zelf, een absolute voorwaarde voor een verlenging met 2 jaar.

 

INTOUCHABLES

Het AZC in Oisterwijk kan maximaal 450 bewoners huisvesten waarvan 80% kansrijke asielzoekers zouden moeten zijn met uitzicht op een verblijfsvergunning. In praktijk zijn dat vooral gezinnen met kinderen. De meeste problemen echter ontstaan bij de groep minderjarige en alleenstaande asielzoekers: de zogenaamde AMV-ers. Door hun jonge leeftijd en beschermde status, is deze groep bijna ‘onaantastbaar’. Bij de Immigratie -en Naturalisatiedienst IND worden ze de ‘Intouchables’ genoemd, weet ons nieuwe commissielid Tim Ravestein (foto). Vanuit zijn werkervaring kent hij de achterstanden die zijn ontstaan en weet ook dat het COA uiteindelijk zelf beslist over elke AZC-locatie. En het is dus zeker mogelijk om een locatie voor één specifieke groep aan te wijzen zoals gezinnen, LHBTI’ers of juist AMV-ers. De VVD wil deze optie daarom vastleggen, aangezien gezinsopvang al 30 jaar probleemloos verloopt.

 

KANOVIJVER

Over de toekomst van het AZC liet het COA alleen los dat er ‘maatschappelijke meerwaarde’ voor onze gemeente moet zijn. De VVD heeft hiervoor plannen te over! Waarom betrekken we onze AZC-bewoners niet bij de nieuwe plannen voor het Staalbergven? Breiden we de toeristische en recreatieve activiteiten ter plaatse uit met een kanovijver, een culinaire werkplaats waar alle culturen samenkomen of misschien wel een museum? Als toeristische gemeente kan Oisterwijk zo haar gastvrijheid tonen en hand in hand verder gaan met de bewoners van de Kievitsblekweg. Een mooie Paas-gedachte na 40 dagen vasten: niet alleen bezuinigen de komende tijd maar juist ook nieuwe plannen maken!