INVESTEREN OF CREPEREN

Op sociale media is veel discussie over de toekomstplannen van een bekend Oisterwijks recreatiepark. Door Corona weet de eigenaarsfamilie - na ruim 50 jaar hard werken - het hoofd niet langer boven water te houden. Zij ziet zich genoodzaakt het roer om te gooien: investeren of creperen.

© VisitBrabant

Tenten, chalets en caravans maken plaats voor een familiepark met huisjes die ook ’s winters bewoond kunnen worden. Vaste campinggasten kunnen daardoor geen nieuw jaarcontract meer afsluiten en moeten vanaf volgend jaar op zoek naar een andere stek. Desondanks omarmt de VVD dit soort duurzame ontwikkelingen voor de lange termijn. Parkbezoekers en dagjestoeristen besteden immers meestal ook bij andere bedrijven in onze Parel in ‘t Groen en dragen zo bij aan een versterking van onze lokale economie.

 

1909

Oisterwijk kent een lange historie als toeristisch-recreatieve bestemming. Al in 1909 werd de ‘Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Oisterwijk’ opgericht, de eerste VVV van Nederland. Vereniging Natuurmonumenten kocht later landgoederen aan en legde de basis voor de huidige Oisterwijkse Bossen en Vennen. In WO I ontdekten hier gelegerde militairen ons prachtige vennengebied en kwamen later met hun gezin terug. Zo ontstond veel verblijfsrecreatie en vestigden zich rondom de Scheibaan campings, recreatieparken en horecagelegenheden.

 

CARWASH

De afgelopen decennia verloederden veel recreatiebedrijven. Eigenaren zoals van Klein Oisterwijk, staan nu voor de lastige keuze: doorgaan met verlies of flink investeren. Naar aanleiding van gebeurtenissen op het beruchte recreatiepark Fort Oranje in Rijsbergen, deed de gemeente Oisterwijk sinds 2015 onderzoek naar 17 parken. Het rapport Duurzaam Veilig Recreëren werd vorig jaar gepresenteerd en geeft een goed beeld van de huidige situatie binnen onze gemeentegrenzen. Het college gaat drie keuzes voorleggen aan de Gemeenteraad volgens het Carwash-model: parken niet onderhouden, standaard onderhouden of intensief onderhouden. Als VVD zullen wij onverminderd inzetten op veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Zodat toerisme en recreatie onze gemeente Oisterwijk ook de komende jaren op de kaart blijven zetten.