VAN STAALBERGVEN NAAR STAALBERGFAN

Nog voordat de zomer officieel van start gaat, geniet Nederland nu al van tropische temperaturen. Dat leidt aan de Vennelaan weer tot lange rijen bezoekers bij het populaire Staalbergven. Over ons unieke openluchtzwembad was afgelopen tijd veel te doen. Al meer dan 100 jaar genieten generaties Oisterwijkers, Moergestelnaren, Haarenaren en Heukelommers van dit unieke zwemwater.

© Gemeente Oisterwijk

Maar ook toeristen en recreanten in onze Parel in ‘t Groen, weten ‘het Staal’ te vinden. Om hiervan ook de komende decennia te kunnen blijven genieten, moet de gemeente Oisterwijk op korte termijn het nodige onderhoud plegen en investeren in de verouderde installaties en gebouwen. Uiteraard in goed overleg met eigenaar Natuurmonumenten, die op haar beurt eisen stelt voor een duurzaam verantwoorde exploitatie. Deze ogenschijnlijke beperkingen dwingen ons als politieke partij tot lastige keuzes,

 

KOSTENNEUTRAAL

Voor de VVD is het nooit de vraag geweest OF het Staalbergven moet blijven, maar veel meer HOE. Een dergelijke voorziening drukt immers jaarlijks fors op de gemeentelijke financiën. Dat pleit voor een kostenneutrale exploitatie maar dat lijkt op gespannen voet te staan met de eisen van Natuurmonumenten. Die onderhandelt bij voorkeur alleen met de gemeente en niet met commerciële exploitanten of ondernemers. De VVD is er echter van overtuigd dat we samen tot goede afspraken voor de toekomst kunnen komen. Zodat ook volgende generaties kunnen blijven genieten van het zwemven.


DURENDAEL

Scholieren van 2College Durendael gaan actief meedenken over de toekomst van het Staalbergven. Op verzoek van VVD Oisterwijk gaan de jongeren de komende maanden hun ideeën en suggesties verzamelen en bespreken. We hopen daarbij op zoveel mogelijk actieve StaalbergFANS. Nog voor de zomervakantie krijgen de scholieren de vraag om mee te denken over zaken als exploitatie, duurzaamheid, erfgoed en innovatie. Maar ook over sport, recreatie en toerisme; iedereen vanuit zijn of haar eigen creatieve kennis en expertise. Direct na de zomervakantie – en voor de besluitvorming van het Staalbergven – volgt een interactieve meeting waarin alle ideeën worden gepresenteerd. We hopen daarbij op een constructieve en waardevolle bijdrage van onze jonge StaalbergFANS voor de volgende 100 jaar!