DORPSRAAD OF DORPS-PRAAT?

Met enige regelmaat lezen wij over de ‘Dorpsraad Moergestel’. Zoals recent nog in Brabants Dagblad over hun plan voor een park bij de oude pastorie. De werkgroep spreekt over een stadspark zoals het Oisterwijkse Lindepark.

© Googlemaps

Op de plek naast het Antoniushuis, zijn na jaren van leegstand nu vergevorderde plannen voor een woonzorgproject voor senioren en een twintigtal koopappartementen. Alles in goede harmonie met de parkachtige setting van de fraaie pastorie en met straks woonruimte voor zo’n 100 nieuwe inwoners. Waar is de behoefte van het park dus op gebaseerd? En in hoeverre leeft deze wens onder de 6.000 Moergestelnaren? Stadsparken zijn immers mooi, maar gaan niet naar de bakker, naar de supermarkt of naar school. Volgens de VVD heeft Moergestel vooral behoefte aan (betaalbare) woningen voor nieuwe inwoners en tot behoud van een leefbare kern met voldoende voorzieningen.

DEMOCRATISCH

Tijdens de herindelingsverkiezing van onze gemeente op 18 november, brachten 2.255 Moergestelnaren hun stem uit op een van de 6 politieke partijen. Het VVD-vakje werd door 20% van de Moergestelse kiezers rood gekleurd, dat van PGB zelfs door 33% en 4% stemde D’66. De huidige coalitie kreeg daarmee het vertrouwen van een ruime meerderheid van de kiezer wat in onze parlementaire democratie het politieke mandaat geeft om een gemeente daadkrachtig te besturen. Onze 23 gekozen gemeenteraadsleden vormen een getrouwe afspiegeling van de samenleving en controleren namens haar het college van burgemeester en wethouders op uitvoering van het gemeentelijk beleid

 

CLIENTELISME

Met name in het links politieke spectrum schieten partijen in de kramp van onze opvatting. Het zou getuigen van weinig respect voor geluiden vanuit de samenleving. De VVD vindt echter de inbreng van wijkraden, B-team, bewonerscommissies en allerlei andere groeperingen van grote waarde. Vele van hen delen hun wensen en ideeën ook met ons, anders dan achteraf in de media. Zij kunnen daarbij rekenen op een luisterend oor en actieve participatie. Maar van een extra bestuurslaag in het gemeentelijke besluitvormingsproces is wat ons betreft geen sprake. De raad houdt als hoogste orgaan toezicht op het groter geheel en algemene belang. En daarbij is geen ruimte voor cliëntelisme, politieke willekeur of individuele bewonersbelangen.