DE RAAMSE RAPEN ZIJN GAAR

Erg enthousiast werden wij in maart over de plannen voor Haarendael, ons historische erfgoed dat in september 2019 grotendeels in vlammen opging. Projectontwikkelaar Lithos en Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael willen werken aan zo’n 250 woningen in een mix van huur- en koophuizen en studio’s voor jong & oud, starters, doorstromers en senioren. Met horeca, onderwijs, zorg en uiteraard aandacht voor het erfgoed. Een plan dat breed omarmd wordt en waarmee een prachtige toekomst voor ‘Leefgoed Haarendael’ is geborgd.

© Coolen Expertise

KRUIS ERDOOR

Hoe anders waren de berichten afgelopen week, waaruit bleek dat er door een menselijke fout vergunning dient te worden verleend voor het vestigen van 266 arbeidsmigranten. En dat voor de duur van 10 jaar. Een groot kruis door alle plannen en goede bedoelingen. Het is voor de VVD onacceptabel dat een simpele menselijke fout, zulke verstrekkende gevolgen kan hebben. Te meer omdat deze cruciale informatie noch bij de overdracht van het dossier, noch door de stuurgroep herindeling ter sprake is gebracht. De blunder lijkt zelfs niet te zijn gemeld aan de gemeente Oisterwijk. Nader onderzoek van Bureau Derks leert ons verder, dat archieven niet compleet zijn en conclusies vooral zijn gebaseerd op interviews en aannames in plaats van feiten.

 

ONVERANTWOORD

De nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk is daarmee op onverantwoorde wijze op forse achterstand gezet. En kan zo onmogelijk een afgewogen besluit nemen over de toekomst van Haarendael. Dat ontlokte onze fractievoorzitter - en geboren Haarenaar Ton van de Ven - de uitspraak dat de “Raamse Rapen gaar zijn’. De onderste steen moet hierin boven komen en daarbij zullen we geen middel schuwen. Nog eens 10 jaar achter de feiten aan lopen, is voor de VVD namelijk geen optie. Haarendael moet zo snel mogelijk toekomstbestendig worden gemaakt en adequate aanpak van woningproblematiek blijft daarbij het uitganspunt. Huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten maar zeker ook voor starters, doorstromers en senioren. Aan alle stakeholders daarom het dringende verzoek om nu hun verantwoordelijkheid te nemen en zo tot een passend bestemmingsplan te komen. Samen actief zorg dragen voor dit ‘monument voor de toekomst' in plaats van genoegzaam achteroverleunen.