MINDER INCIDENTEN AZC STOF TOT NADENKEN

Afgelopen week presenteerde het COA het jaaroverzicht 2020 van incidenten op de verschillende AZC-locaties in Nederland. Voor de gemeente Boxmeer waren deze cijfers aanleiding om het contract in Overloon met het COA op te zeggen. Het aantal incidenten in Oisterwijk daalt echter ten opzichte van voorgaande jaren. Veruit de meeste ongeregeldheden vonden bovendien plaats op de afdeling Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Daarmee lijkt onze eerder geuite vrees bewaarheid te worden. Nu we eind dit jaar een besluit moet nemen over voortzetting van ons AZC, volgt de VVD met bovenmatige belangstelling de ontwikkelingen in andere AZC’s. En analyseren voortdurend welke gevolgen die gebeurtenissen voor Oisterwijk inhouden.

© COA

AFNAME

Het centraal  orgaan opvang asielzoekers publiceert jaarlijks een overzicht van gemelde incidenten per locatie. Die variëren van agressie met fysiek geweld, het overtreden van huisregels tot schelden en vloeken of verbaal dreigen met suïcide. Veruit de meeste incidenten betreffen overtreding van huisregels. In Oisterwijk werden vorig jaar 301 incidenten gemeld, waarvan 46 keer met agressie en onderling geweld tussen personen. In 2018 waren er nog 474 en vorig jaar 393 incidenten. Dat een overheid gestuurde organisatie als het COA, in praktijk echter zo weinig wettelijke mogelijkheden heeft om het proces te sturen, betreurt de VVD. Samen met AB vragen wij immers al geruime tijd om geen veiligelanders en kansarme asielzoekers meer op te nemen en tussen gezinnen te huisvesten. Nu daar geen reactie op volgt, worden we als raad ongewild een richting ingeduwd. Zonder daarover een fatsoenlijk debat te kunnen voeren. Het geeft bovendien een negatief vertekend beeld van de dagelijkse gang van zaken op de opvanglocatie.

 

BRUTAAL

Het COA durft ons inziens ook best hoog van de toren te blazen, door zich ongevraagd te mengen in de discussie over de toekomstige planologische invulling van het gebied aan de Kievitsblekweg. Dat lijkt ons immers vooral aan de gemeenteraad om een besluit over te nemen. Wat de liberalen betreft zouden er voor het huidige AZC-terrein veel meer mogelijkheden zijn. Denk aan een voedselbos, eventueel in coproductie met het COA. Maar ook aan kleinschalige bewoning door niet alleen asielzoekers, maar ook door gezinnen van statushouders en startende jongeren uit onze gemeente. Alles natuurlijk op voorwaarde dat we een positief besluit nemen en zover is het nu nog niet.