VVD LEGT DE LAT HOOG

De publieke tribune kleurde 10 maart volledig blauw! Zo’n 75 leden – jong & oud – van Atletiekvereniging Taxandria kwamen hun stem luid en duidelijk laten horen tijdens de Raadsvergadering in Tiliander.

© Taxandria Atletiek Oisterwijk

Het college had immers in december ‘besloten’, dat de vereniging binnen 3 jaar moet wijken voor woningbouwplannen op het huidige Sportpark De Gemullenhoeken. De raad dacht daar echter anders over en dat kreeg het college - bij monde van VVD-fractievoorzitter Ton van de Ven - duidelijk te verstaan. ‘In een gemeente als Oisterwijk moet de zorg voor bloeiende verenigingen zwaarder wegen, dan de zorg voor onszelf. We moeten daarom alles op alles zetten om Taxandria te laten zitten op de plek waar ze al bijna 80 jaar zitten.’ Ook andere fracties omarmden staande de vergadering deze gedachte en stemden – op D66 na – gezamenlijk in met de motie hiertoe.

 

MILJOENEN-INVESTERING

Gemeente Oisterwijk heeft afgelopen jaren ettelijke miljoenen geïnvesteerd in het nieuwe Sportpark Den Donk. Zo werd voor de sporthal en het nieuwe zwembad ruim 9 miljoen neergeteld en kostten de nieuwe velden voor voetbalvereniging Trinitas zo’n 4 miljoen euro. Ter financiële dekking van deze miljoeneninvesteringen, rekent de gemeente de komende jaren met inkomsten uit grondverkoop op het terrein van Taxandria. Het is voor de VVD ook volstrekt helder dat er daarom linksom of rechtsom woningbouw zal moeten komen. De groene ligging pal tegen Natura-2000 gebied aan, laat echter zeker niet elk willekeurig woningbouwplan of -ontwikkeling toe.

 

HORDE NEMEN

Atletiekvereniging Taxandria bleef bij de recente ontwikkeling van Sportpark Den Donk buiten schot en kon vooralsnog blijven zitten aan de Vennelaan. De vereniging telt momenteel zo’n 350 leden, waarvan een groot deel jeugdleden. Zeker ten tijde van Corona, beleefde de vereniging een flinke opbloei en kent sinds 2019 ook een officiële Triathlon-afdeling. Uit de gesprekken die onze VVD-fractie voerde met het Taxandria-bestuur, is het vertrouwen naar voren gekomen om samen te werken aan een gedegen plan dat ook de financiële toets kan doorstaan. Niet alleen nu, maar ook de komende decennia. Die verantwoordelijkheid durven we samen met het college aan, waarbij we een beroep doen op ieders creativiteit. Er zullen immers zeker de nodige hordes moeten worden genomen. De VVD legt de lat hoog om zo ver mogelijk te komen in deze ambitie. Een geïntegreerde atletiekbaan omgeven door duurzame woningen en met behoud van de groene uitstraling en de aanwezige natuur.