KAPPEN MET ONNODIG KAPPEN

Volwassen - soms zelfs monumentale - bomen die plotseling gekapt worden, vormen voor veel inwoners een gruwel. Niet als zo’n boom ziek is, een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid of andere bomen in hun groei belemmert. Maar wel als dat allemaal niet het geval lijkt en groene reuzen zonder aantoonbare noodzaak uit het straatbeeld verdwijnen.

© VVD Oisterwijk

Rowan van Geloven en Franca van der Horst pleiten daarom namens VVD Oisterwijk voor uitbreiding van de Kadernota Groen met – in navolging van omliggende gemeentes - een eigentijds bomenbeleidsplan. Aanvragers van een kapvergunning kan dan voortaan om uitleg worden gevraagd, waarom een boom weg moet.

 

Compensatie

Het kapbeleid in de gemeente Oisterwijk is enkele jaren geleden gedereguleerd. Op een Groene Kaart staat precies aangegeven welke bomen en openbare gebieden vergunningsplichtig zijn. Bomen op privéterrein vallen hier echter vaak niet onder, ook niet als zij grenzen aan openbaar terrein en beeldbepalend zijn voor de omgeving. Het bestuursakkoord van VVD, PGB en D66 is er klip en klaar over: “We moeten duurzaam omgaan met alles waar volgende generaties mee verder moeten”. Natuurcompensatie – vooral ook door inwoners zelf -, bevorderen van biodiversiteit en het tegengaan van hittestress, droogte en wateroverlast vormen voortaan vast onderdeel van elk nieuw beleid vanuit de gemeente. Nu de Tuin van Brabant begin dit jaar is toegevoegd aan de Parel in ’t Groen, is herijking van bestaand beleid bovendien noodzakelijk.

 

Waterschap

Door de aanhoudende regen van de afgelopen weken, zouden we bijna vergeten welke problemen uitdroging van de bodem geeft. Voormalig VVD-wethouder Ina Batenburg kent als huidig bestuurslid van Waterschap De Dommel de droogteproblematiek als geen ander. “Regenwater dat na hoosbuien niet weg kan stromen in de bodem, is desastreus voor de grondwaterstand en dus voor de natuur. Evenals het beregenen met grondwater, de verstening van hele tuinen en erfverharding. Bomen en groen zorgen voor vermindering van deze effecten en zijn daarom essentieel in dit streven.” Om al deze plannen kracht bij te zetten, bereiden de liberalen een motie voor en rekenen op steun vanuit de andere partijen.


Foto: de monumentale platanen op het KVL-terrein staan uiteraard vermeld op de Groene Kaart.